Перейти до контенту

Соціологія

СОЦІОЛОГІЯ

Для будь-якої організації важливе розуміння цілей і завдань діяльності. А для деяких соціальних інститутів неможливе існування без статистичних даних про стан суспільства. Аналіз цих даних надає соціологія. Які професії вона «годує»?

Будь-які державні установи. Без знання структури суспільства, запитів населення, статистичних показників розвитку економіки і всього суспільства в цілому неможлива діяльність державних інститутів - політики, влади, права, юрисдикції.

Будь-які комерційні організації. Зрозуміло, що ні дня комерційна організація не зможе функціонувати без оцінки ринку, його ємності, ресурсів, аналізу запитів цільових груп.

Будь-які некомерційні організації. Некомерційні організації, що мають на меті виробництво соціально значущих благ, стоять першими в списку зацікавлених суб'єктів економічної діяльності. І тут коментарі не потрібні.

МІСЦЕ РОБОТИ ТА КАР'ЄРА: навчальні заклади, науково-дослідні інститути, органи влади і управління, управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур, менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, організатори рекреаційно-розважальних заходів, туристичні фірми, соціолог-практик у дослідницьких соціологічних центрах, соціальний працівник у соціально-орієнтованих організаціях.

Скільки отримують

Зарплата соціолога залежить від тієї сфери, де він працює. Його посаду може називатися зовсім інакше, і працювати він може практично в будь-якій галузі, де необхідно вирішувати соціальні питання. А це потрібно скрізь. Дохід залежить від досвіду роботи та від обсягу знань. Тобто, якщо ви володієте як мінімум однією іноземною мовою і вмієте користуватися програмами для аналізу даних – шанс на високу зарплату набагато більше.

Навчальний процес

Навчальний процес будуть здійснювати провідні фахівці, серед яких доктора соціологічних, філософських та політичних наук. Серед них-13 докторів і 19 кандидатів наук.

Робота соціолога пов'язана зі збором інформації, вивченням громадської думки та складання прогнозного соціального проектування розвитку як всього суспільства в цілому, так і окремих його частин, включаючи малі групи та соціальні інститути. У суспільстві з ринковою економікою соціологи затребувані практично в усіх сферах – від медицини і страхування до торгівлі, політики та економіки.

Випускаюча кафедра

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, яка є випускаючою,- одна з найбільш сильних в Україні за кадровим складом: всі члени кафедри висококваліфіковані фахівці з науковими ступенями (8 докторів наук, 7 кандидатів наук). На кафедрі діють 3 наукові школи, гуртки «Школа логістики», «Школа гідів».

На кафедрі є аспірантура і докторантура.

Працює Спеціалізована вчена рада Д 41.053.02 по захисту докторських і кандидатських дисертацій з філософії, спеціальність 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії».

Випускнику присвоюється кваліфікація – соціолог.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ:

  • Українська мова та література (базовий рівень)
  • Математика (базовий рівень)
  • Історія України або Іноземна мова (базовий рівень)