Перейти до контенту

Борінштейн Є. Р.

Борінштейн Євген Руславович – завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

Народився 07.02.1970 у м. Одеса. Одесит у третьому поколінні. Фах – філолог, викладач російської мови та літератури. Рід діяльності – філософ, соціолог. У 1993 р. закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (сьогодні – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова). Кандидат філософських наук – 29 листопада 1996 р. Тема кандидатської дисертації – «Свобода личности в контексте языковых изменений». Доцент кафедри філософії і соціології – 21 жовтня 2004 р. Доктор філософських наук – 6 жовтня 2010 року. Спеціальність 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії». Тема докторської дисертації – «Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства». Завідувач кафедри філософії і соціології з 2013 року.  З 2013 року Голова Спеціалізованої Вченої ради Д. 41.053.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальності – 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії». Професор кафедри філософії і соціології – 26 червня 2014 року.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених) 2001 – 2003 рр. Учасник Канадсько-Українського Проекту «демократична освіта» - 2003 р. Учасник Консорціуму по удосконаленню менеджмент-освіти (CEUME) спільно із Центром націй з перехідної економіки університету Міннесоти (США) – 2003 р.

Виграв Грант Центру перспективних наукових досліджень і освіти в області соціальних і гуманітарних наук (CASE) при Європейському гуманітарному університеті сумісно з Корпорацією Карнегі (м. Нью-Йорк) і американськими радами по міжнародної освіті (ACTR/ACCELS) для проведення досліджень у рамках програми «Соціальні трансформації в пограниччі» (Біларусь, Україна, Молдова) – 2004 р.

Керівник учбово-освітньої програми «Південноукраїнський Єврейській університет «Хабад-Одеса»» - 2006 р. – по сьогоднішній час.

Місця праці:

 1. 03.12.1992 – 25.05.1993 – керівник гуманітарного гуртку «Театр художнього слова» - середня школа № 20.
 2. 10.10.1993  - 09.10.1996 – аспірант стаціонару Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського, який 29.08.1994 р. перетворений в Південноукраїнський педагогічний університет.
 3. 01.12.1996 – зараховано на посаду асистента кафедри філософії і соціології Південноукраїнського педагогічного університету.
 4. 01.07.1997 – переведено на посаду старшого викладача кафедри філософії і соціології Південноукраїнського педагогічного університету.
 5. 01.07.1998 – переведено на посаду доцента кафедри філософії і соціології Південноукраїнського педагогічного університету.
 6. 27.12.2000 – зараховано в докторантуру зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії» в Південноукраїнському педагогічному університеті.
 7. 26.12.2003 – закінчив докторантуру в Південноукраїнському педагогічному університеті.
 8. 02.11.2004 – зараховано завідувачем кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду.
 9. 21.10.2005 – призначений на посаду доцента кафедри філософії і соціології в Південноукраїнському педагогічному університеті.
 10. 01.12.2010 – переведений на посаду професора кафедри філософії і соціології державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
 11. 14.05.2013 – призначено завідувачем кафедри філософії і соціології державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
 12. У 2016 році кафедра філософії і соціології перейменована в кафедру філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

Автор більше 100 наукових праць. Під науковим керівництвом Є.Р.Борінштейна захищено 8 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук і 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Керівник наукової теми «Інноваційність в методології та технології наукового та соціального пізнання». Досліджує трансформаційні процеси в суспільстві, особливості соціокультурної трансформації в сучасному суспільстві,  проблеми свободи особистості, соціальні відхилення, соціальну дезадаптацію особистості. Автор та переконаний прихильник соціокультурного напрямку досліджень сучасного суспільства та розвитку творчої особистості. За ініціативою Є.Р.Борінштейна у 2015 р. при державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» створено гурток «Школа логістики» для студентів та випускників 11-х класів. Перший випуск – у квітні 2016 р. Викладає курси: «Соціальна філософія», «Соціологія», «Демографія», «Трансформаційні процеси в суспільстві». Є організатором та співорганізатором ряду міжнародних та Всеукраїнських конференцій, серед яких: «Глобалізація сучасного українського суспільства» (Одеса, 2012 р.); «Освіта та соціалізація особистості» (Одеса-Дніпродзержинськ, 2014 р.; Одеса-Дніпропетровськ, 2015 р.; Одеса-Дніпропетровськ, 2016 р.); «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (Одеса, 2014 р., Одеса, 2016 р.), «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства» (Одеса, 2015 р.) та інших.

Хоббі – кандидат в майстри з шахів, коти.

Основні опубліковані праці:

 • Монографії, навчальні, учбово-методичні посібникі:
 1. Боринштейн Е. Р. Личность: ее языковые ценностные ориентации: Монография / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одесса: Астропринт, 2001. – 168 с.
 2. Культурологія: Навчальний посібник для студентів / Кравець М. С., Шлемкевич С. М., Борінштейн Є. Р., Кавалеров А. А., Семашко О. М., Татусь В. І., Піча В. М. – Львів: «Магнолія плюс», 2003 (та 2005). – 240 с. – із грифом Міністерства освіти і науки України.
 3. Борінштейн Є. Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства: Монографія / Є. Р. Борінштейн. – Одеса: Астропринт, 2006. – 400 с.
 4. Боринштейн Е. Р. Высшее (университетское) образование как глобальный объект учебно-образовательной программы «Южноукраинский Еврейский университет Хабад-Одесса» / Е. Р. Боринштейн // Международный Форум «Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: Путь к Интеграции. – Университетский центр Ариель в Самарии, 2010. – С. 70-77.
 5. Борінштейн Є. Р. Трансформаційні процеси в суспільстві: учбово-методичний посібник / Є. Р. Борінштейн. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 50 с.
 • Cтатті у фахових виданнях, зареєстрованих у ВАК України:
   1. Боринштейн Е. Р. Социально-дезадаптированная семья как объект социально-философского исследования / Е. Р. Боринштейн // Наукове пізнання: методологія та технологія. - № 1 (26). – Одеса, 2011. – С.22-28.
   2. Борінштейн Є. Р. Вплив культурної політики на соціокультурні зміни в українському суспільстві / Є. Р. Борінштейн. – Перспективи. - № 2 (48). – Одеса, 2011. – С. 13-19.
   3. Боринштейн Е. Р. Проблемы социальных отклонений / Е.Р.Боринштейн // Перспективи. - № 4 (50). – Одеса, 2011. – С. 16-20.
   4. Боринштейн Е. Р. Место и роль образования в системе экономических знаний / Е. Р. Боринштейн // Політологічні записки: Збірник наукових праць. - №1 (5). – Луганськ, 2012. – С. 81-90.
   5. Боринштейн Е. Р. Теории социализации: социально-философский анализ / Е. Р. Боринштейн // Наукове пізнання: методологія та технологія. - №1 (28). – Одеса, 2012. – С. 18-24.
   6. Боринштейн Е. Р. Дискурсивные практики гениальности / Е.Р.Боринштейн // Наукове пізнання: методологія та технологія. - № 2 (29). – Одеса, 2012. – С. 22-28.
   7. Боринштейн Е. Р. Современная семья как сложный социокультурный феномен: точка зрения социальной философии / Е. Р. Боринштейн // Грані. - № 9 (89). – Дніпропетровськ, 2012. – С. 65-69.
   8. Боринштейн Е. Р. Особенности взаимной социальной адаптации в учебно-образовательной программе «Южноукраинский Еврейский университет «Хабад-Одесса»: логика социальной философии / Перспективи. - №1(55). – Одеса, 2013. – С. 4-9.
   9. Боринштейн Е. Р. Правовая свобода как ценностная ориентация современного общества / Е. Р. Боринштейн // Наукове пізнання. - № 1(30). – Одеса, 2013. – С. 20-25.
   10. Боринштейн Е. Р. Социально-философские основания девиантности / Е.Р.Боринштейн // Грані. - № 6 (98). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 58-62.

- Боринштейн Е. Р. Личность: ее языковые ценностные ориентации: Монография / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одесса: Астропринт, 2001. – 168 с.

- Культурологія: Навчальний посібник для студентів / Кравець М. С., Шлемкевич С. М., Борінштейн Є. Р., Кавалеров А. А., Семашко О. М., Татусь В. І., Піча В. М. – Львів: «Магнолія плюс», 2003 (та 2005). – 240 с. – із грифом Міністерства освіти і науки України.

- Борінштейн Є. Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства: Монографія / Є. Р. Борінштейн. – Одеса: Астропринт, 2006. – 400 с.

- Боринштейн Е. Р. Высшее (университетское) образование как глобальный объект учебно-образовательной программы «Южноукраинский Еврейский университет Хабад-Одесса» / Е. Р. Боринштейн // Международный Форум «Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: Путь к Интеграции. – Университетский центр Ариель в Самарии, 2010. – С. 70-77.

 - Борінштейн Є. Р. Трансформаційні процеси в суспільстві: учбово-методичний посібник / Є. Р. Борінштейн. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 50 с.

 - Borinshteyn Y. Management of sociocultural activity^ a new type of       involvement / Y. Borinshteyn // Перспективи. - № 2 (64). – Одеса, 2015. – С. 19-25.