Перейти до контенту

Атаманюк З. М.

Атаманюк Зоя Миколаївна  – кандидат філософських наук, доцент.

Google Scholar profile

Дата і місце народження:  06.10.1975 р.

с.Жван, Вінницька область

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Вчений ступінь і рік присвоєння:2004 р. – кандидат філософських наук

Спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

Тема: «Соціально-філософські концепції національної еліти»

Вчене звання і рік присвоєння:2013 р. – доцент кафедри філософії та соціології

Освіта:1992-1997 рр. – Південноукраїнський національний педагогічний університете імені К.Д.Ушинського

ОКР: спеціаліст

Кваліфікація: українська мова і література та історія

Досвід роботи:

02.09.2002 р. – 01.09.2004 р.

 

викладач кафедри філософії та соціології;
01.09.2004 р. – 01.03.2006 р.

 

 

старший викладач кафедри філософії та соціології;
01.03.2006 р. – по теперішній час

 

 

доцент кафедри філософії та соціології.

 

Публікації:більше 110 публікацій, з них 4 колективні монографії, 2 методичні посібника, понад 20 публікацій у фахових наукових виданнях, серед них 1 стаття у науковій базі WebofScience.

Володіння іноземними мовами: німецька

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. Проходила стажування на кафедрі філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури з «31» жовтня 2013 року по «30» листопада 2013 року за програмою стажування «Філософія». За час навчання опрацювала навчальну програму з філософії обсягом 108 академічних годи.
 2. Проходиладовгострокове стажування на кафедрі освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського з «02» квітня 2014 року по «28» листопада 2014 року– за програмою стажування«Менеджмент освіти», обсягом 660 академічних годин.
 3. Проходила стажування на кафедрі загально правових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з 30 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року за програмою стажування «Філософія права» обсягом 108 академічних годин.
 4. Проходила пройшладискретнеочне/заочнестажування на робочомумісціз 28 січнядо 28 вересня 2020 року, а саме з 28 січнядо 30 червня та з 1 вереснядо 28 вересня 2020 рокуна кафедрі освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинськогоза програмою стажування«Менеджмент освіти», обсягом 660 академічних годин.

 

 

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях:

2009-2010 р. - брала участі в підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів на посаді вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

2020 р. по сьогоднішній день - член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку  наукового фахових видань  України: «Перспективи». Соціально-політичний журнал»

2020 р. по сьогоднішній день - член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку  наукового фахових видань  України: «Наукове пізнання: методологія та технологія»

2019 по сьогоднішній день - член Соціологічної асоціації України, Одеське відділення

 

Досвід роботи з розробки ОПП:

2020 р. – входила до групи розробників ОПП 033 Філософі за бакалаврським рівнем

2020 р. – входила до групи розробників ОПП 033 Філософі за магістерським рівнем

Викладає дисципліни:

 1. Соціальнафілософія
 2. Філософія
 3. Теоріясоціалізації
 4. Теорія та історіясоціокультурноїдіяльності

 

Відповідність ліцензійним вимогам: (на 01.09.2020 р.) пункти: 1,2,3,8,16,17

1.Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopusабо WebofScience:

1.Education: DialogicalSearchandSocio-CulturalAdaptation /YevhenBorinshteinZoiaAtamaniukNataliiaOrtynska// WebofScience. Наука і освіта. – Одеса, 2017. – 12. – С.140-145.

2.Наявність не меншеп’ятинауковихпублікацій у науковихвиданнях, включених до перелікунауковихфаховихвиданьУкраїни:

 1. Гранілюдськоїдуховності у соціально-філософськихрефлексіях //Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2018. – № 1 (40). – С. 11-16.
 2. Економічна свобода особистості: соціально-філософський аспект // Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2017. – № 1 (38). – С. 10-17.
 3. Understanding of freedom in the philosophy of existentialism // Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2017. – № 12 (39). – С. 6-12.
 4. Основніпідходи до розумінняособистості на перетиніфілософії та психології //Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2016. – № 1 (36). – С. 6-12.
 5. Свобода та несвобода в сучасномуукраїнськомусуспільстві //Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2016. – № 2 (37). – С. 9-13.
 6. Духовні та соціальніскладники феномену свободи // ScienceandEducationaNewDimension, Будапешт – IV (17). - № 108. – Р.15-18.
 7. Проблема свободи у релігійномуконтекстіКомпендіумусоціальноїдоктриникатолицької церкви // Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2015. – № 1 (35). – С. 17-24.
 8. Цінностіособистості через призму соціальноїфілософії/ Атаманюк З.М. // Фаховевидання.Гілея. Науковийвісник – 2019. – Вип. 143 (4) . – Ч.2. Філософські науки. – С. 7-11.
 9. Маніпулюваннямасовоюсвідомістюзасобамикультури / Атаманюк З.М., Торгашина А.// Фаховевидання.Науковепізнання: методологія та технологія. – 2019. – № 1 (42). – С. 6-13.
 10. Соціально-філософськийаналізсвободилюдини як феномена світосприйняття/ Атаманюк З.М. // Фаховевидання.Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2016. – № 4 (70). – С. 6-12.
 11. Філософіяосвіти як сучасна наука в Україні / Атаманюк З.М. // Фаховевидання.Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2019. – № 2 – С. 47-54.

 

3.Наявність виданого підручникачинавчальногопосібникаабомонографії:

 1. Thephilosophicalandmethodologicalbasisofanalysisofthescienceofphilosophyofeducation// КолективнамонографіяSENSE Comprehension of the formation of the world in different philosophical approaches. – Lviv-Torum: Liha-Pres, 2019. – P.1-24.
 2. The globalization and freedom of personality: the socio-philosophical aspect // КолективнамонографіяSENSE Philosophical and methodological challenges of the study of modern society. – Lviv-Torum: Liha-Pres, 2019. – P.22-44.
 3. Economic freedom of person in Ukraine: the past and the modernity //КолективнамонографіяSENSE Modern philosophy in the context of intercultural communication. – Lviv-Torum: Liha-Pres, 2019. – P.1-20.

 

 1. 8. 2020 рік – член редакційної колегії фахових наукових журналів з філософії «Наукове пізнання: методологія та технологія» та «Перспективи: соціально-політичний журнал»
 2. 16. Участь у професійнихоб’єднанняхзаспеціальністю

З 2019 року – член Соціологічної асоціації України, Одеське відділення.

 1. 17. Досвідпрактичноїроботи за спеціальністю не меншеп’ятироків

Досвід практичної роботи за спеціальністю-18 років.