Перейти до контенту

Філософія

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського запрошує вас отримати спеціальність

033 Філософія + Філософія бізнесу

Людина, яка осягає філософію, отримує класичну гуманітарну освіту, що дозволяє працювати в різних професійних сферах. Філософська освіта - це фундаментальна освіта, що надає вміння вільно мислити, вчить критичності, нестандартним підходам до повсякденних речей, розвиває гнучкість розуму і здатність до творчих рішень. Наші випускники відмінно адаптуються в соціумі, - часто більш успішно, ніж «вузькі» фахівці, адже придбана колись спеціальність може втратити актуальність, або стати неприбутковою, але здатність орієнтуватися в сучасному світі, вміння виділяти стратегічно важливі речі, засвоювати нові знання залишаються цінними в будь-які часи.

Спеціальна пропозиція для абітурієнтів, що цікавляться спеціальністю «Філософія»! Кафедрою розроблено програму дисциплін за напрямом «Філософія бізнесу», до якої входять: «Філософія економіки», «Філософія менеджменту», «Філософія грошей», «Аксіологічні виміри економічної людини», «Соціологія творчої діяльності»; «Маркетингові дослідження», «Демографія», «Реклама у професійній діяльності». Студенти, що обрали спеціальність «Філософія», окрім диплому бакалавра філософії державного зразка, отримають додатковий за напрямом «Філософія бізнесу».

Професія філософ. Людина, що навчається за цією спеціальністю, отримує класичну гуманітарну освіту, що дозволяє працювати в різних професійних сферах. В Університеті Ушинського передбачені спеціалізації «Філософські основи бізнесу», «Конструювання соціальної реальності», які дають можливість застосовувати отримані знання в різних спектрах діяльності, відповідних розвитку і вимогам Європейського Союзу. Випускники даної спеціальності вміють грамотно володіти інформацією і інтерпретувати її, що цінується роботодавцями. Тому офіційними органами Євросоюзу, державними органами США презентовані рекомендації державним і приватним структурам надавати перевагу у прийнятті на роботу особам, які мають яку-небудь освіту з філософії (бакалаврат, магістратура, аспірантура, вчений ступінь). Всі ці види освіти є на кафедрі Філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності» у вигляді бюджетної та контрактної форм навчання.

Особисті якості. Філософ повинен бути вдумливим і врівноваженим. Важливим є прагнення розширити свій кругозір і інтерес до гуманітарних наук. Комунікабельність, бажання шукати щось нове, пробувати себе в тій чи іншій ниві допоможе реалізуватися професійно, тому що філософська освіта дозволяє займатися практично будь-якою діяльністю.

Філософська освіта – це фундаментальна освіта, яка дає вміння вільно мислити, вчить критичності, нестандартним підходам до повсякденних речей, розвиває гнучкість розуму і здатність до креативних рішень. При цьому випускники даної спеціальності найчастіше виявляються навіть у кращому становищі, ніж більш вузькі фахівці. Придбана одного разу спеціальність може застаріти або стати неприбутковою. Але здатність орієнтуватися в сучасному світі, вміння виділяти стратегічно важливі речі, освоювати нові знання залишаються цінними у всі часи.

Місце роботи. Випускники даної спеціальності можуть працювати в самих різних сферах: менеджером (по рекламі, продажу і т. д.), секретарем-референтом, оператором ПК, фахівцем по кадрах, діловодом, керівником, аналітиком, організатором медіа - арт-проектів, в журналістиці, політичній сфері, бізнесі і творчих професіях, наукових центрах, інститутах та інших освітніх установах.

Переваги професії. 1. Структурність мислення. За час навчання і роботи в напрямку філософії людина здатна розвинути в собі це чудове якість, завдяки якому вся інформація, що надходить ззовні, приймає необхідну форму, і нею стає легко керувати. Це дозволяє відсікати зайве та досконало розробляти неочевидні шляхи рішення проблеми. 2. Широкий кругозір. Філософи – це люди, яким доводиться вникати в різні сфери життя людини з метою їх глибокого вивчення для знаходження відповідей на життєві питання. Це дає можливість мозкової активності перебувати в постійному тонусі. 3. Розвинений навик правильної подачі і інтерпретації інформації. Філософ протягом усієї своєї трудової діяльності навчається подавати інформацію в тому ключі, в якому вона повинна бути зрозуміла слухачами. Така особливість професії дозволяє людині знаходити нові шляхи доведення інформації до слухачів, що особливо цінується в сучасному суспільстві.