Перейти до контенту

Культурологія

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського запрошує отримати
Спеціальність 034+
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
+ Масові комунікації у сфері культури та мистецтва

Культурологія - це комплексна наука про культуру, що представляє цілісну картину світу культури та складових її культурних елементів. У сферу професійної діяльності випускників входять: аналіз культурних процесів, прогнозування їхнього розвитку, підготовка креативних, творчих програм; організація, продюсування, реклама, медіапланування й подальша координація культурних проектів, експертиза художніх цінностей.

Спеціальна пропозиція для абітурієнтів, які цікавляться спеціальністю «Культурологія»: кафедрою розроблено програму дисциплін за напрямом «Масові комунікації у сфері культури та мистецтва», до якої входять: «Теорії соціалізації», «Ресурси міжнародного туризму», «Соціологія дозвілля та вільного часу», «Хмарні технології», «Теорія і практика презентації проектів», «Рекреаційні комплекси світу»,  «Міжкультурні комунікації», «Ігрові технології соціокультурної діяльності».

Студенти, що обрали спеціальність «Культурологія», окрім диплому бакалавра культурології державного зразка, отримають додатковий за напрямом «Масові комунікації у сфері культури та мистецтва».

Навички, що здобуваються при навчанні на спеціальності «Культурологія»

У процесі навчання у майбутнього фахівця формуються наступні професійні компетенції, навички: навички організації виставкової, експозиційної діяльності, музейної справи; формування культурних аспектів адміністративно-політичної діяльності (культура ділового спілкування, імідж-мейкинг, бізнес-етикет); реалізація менеджерської діяльності в сфері мистецтва, видавничої діяльності, клубної роботи, модельного бізнесу; організаційна діяльність у медійній сфері; культурний аналіз, прогнозування в ЗМІ, адміністративних установах; реалізація культурної, педагогічної, просвітницької діяльності допомогою сучасних ІТ; планування, організація, практична реалізація масових, культурних заходів, включаючи організацію дозвіллєвої діяльності круїзних суден; встановлення міжкультурних міжнародних зв'язків; митна експертиза вивезення культурних, мистецьких цінностей за межі держави.

Чим займаються культурологи

Культурологи займаються описом та аналізом культурних процесів у різних сферах суспільного життя як сучасного суспільства, так і давніх людей. Вони розглядають символізм, гендерні устрою, релігійні обряди, міфологію, мистецтво, літературу та музику. Діяльність культурологів спрямовано вивчення культурних цінностей, традицій, нових напрямів культурного життя.

Для культуролога важливі такі особисті якості, як цілеспрямованість, уважність, хороша пам'ять, широке уяву. Такі люди повинні вміти працювати як у команді, так і самостійно, тобто важливі комунікативні навички, а також здатність самостійно приймати рішення.

Закінчивши освіту за спеціальністю «Культурологія», ви маєте можливість знайти роботу та реалізувати свої здібності та навички практично в будь-якій галузі професійної діяльності. Університет підписав договори про співпрацю з організаціями, які потребують на молодих креативних фахівців. Ваші знання затребувані в музеях, галереях, науково-дослідних центрах, ЗМІ, установах і організаціях з охорони пам'яток культури. Займані посади: культуролог; мистецтвознавець; театральний критик; телевізійний критик; кінокритик; викладач вузу; музеологи; арт-менеджер; літературний редактор; експерт в галузях культури і мистецтва; працівник культурно-просвітницьких організацій; оглядач культурних процесів в системі ЗМІ; експерт з оцінки культурних цінностей; іміджеолог; фахівець у зв'язках з громадськістю; фахівець з паблік-рілейшнз.