Перейти до контенту

Петінова О. Б.

Петінова Оксана Борисівна – доктор філософських наук, доцент

Народилася на Одещині у вчительській сім’ї. Закінчила з золотою медаллю Мирненську ЗОШ, вступила на навчання спочатку до Білгород-Дністровського педагогічного училища, отримала червоний диплом молодшого спеціаліста, а потім до Південноукраїнського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія». Одночасно здобула другу вищу освіту в Одеському аграрному університеті за спеціальністю «Облік та аудит». Працювала вчителем світової літератури в Мирненській ЗОШ та була рекомендована Біляївським відділом районної освіти як здібний та перспективний фахівець до продовження навчання в аспірантурі.

У 2001 році вступила до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, яку закінчила достроково та успішно захистила дисертацію на тему «Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості» й отримала ступінь кандидата філософських наук.

Трудову діяльність у ВИШі розпочала з Київського славістичного університету, де працювала на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту, потім була переведена на посаду доцента кафедри суспільно-економічних дисциплін регіонального центру дистанційної освіти в м.Одеса за контрактом. Отримала вчене звання доцента.

В Південноукраїнському національному педагогічному університеті працює з 2004 року спочатку за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри філософії та соціології, з  2010 переведена на посаду доцента цієї ж кафедри на основне місце роботи, де і працює на сьогоднішній день. Має добрі організаторські здібності. Виконує обов’язки заступника декана філологічного факультету.

Наукові пошуки здійснюються згідно з комплексною темою кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», зокрема, значна увага приділяється  теоретичним розробкам в галузі соціальної та економічної філософії. Опубліковано понад 180 наукових праць, більшість з них у співавторстві зі студентами. Найбільш вагомі внески наукових пошуків відображені у фахових публікаціях. Результати досліджень оприлюднювались під час доповідей на близько 50 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях.

Виступала організатором міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, зокрема, Міжнародна міждисциплінарна конференція «Сучасна сім’я: погляд молоді» (2011 рік), Міжвузівська науково-практична конференція «Міфологія як предтеча філософського знання» (2012 рік), Регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасності: стан та перспективи їх вирішення в Україні» (2013 рік),Регіональна міжвузівська конференція «Мова філософської культури» (2013 рік), Регіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція «Філософські читання» (2013 рік), Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціологічні читання» (2014 рік), Всеукраїнський науково-практичний семінар «Філософські читання» (2015 рік), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Соціологічні читання. Актуальні проблеми галузевих соціологій» (2015 рік).

Разом з Радою молодих вчених Одеського національного економічного університету організувала науковий проект «Освіта та економіка: в пошуках діалогу» (2012 – 2014 рік), в рамках якого відбулася Міжнародна науково-практична конференція з однойменною назвою та Регіональний міжвузівський круглий стіл «Ділові переговори в бізнесі».

Хоббі: фінансовий консультант компанії «Starlife» у сфері убезпечення життя (пенсійні програми, добровільні накопичення, дитячі програми)

Серед останніх основних публікацій:

 • Petinova O.B. Economic sphere as determinant of  market personality [Text] / O.B.Petinova // Revista «Psihologie. Pedagogie speciala. Asistenta sociala. – Moldova. – №2. – 2013. – P.36 – 43
 • Petinova O.B. Homo economicus in modernization of education in Ukraine: philosophical aspect [Text] / O.B.Petinova // Sociosphere scientifically-metohodical and theoretical journal. – Russia. – №3, 2013. – P.26 – 32
 • Petinova O.B. Economic sphere of individual’s existence: distinctive features  peculrities functooning [Text] / O.B.Petinova // Сборник научных трудов SWorld. – Том 25. – Выпуск 2. – Философия и филология. – 2013. – С.37 –45.
 • Petinova O.B. Peculiarities of homo economicus becoming in market society [Text] / O.B.Petinova // Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Science. – Budapesht. – Vol.6.2013. – P.12 – 18.
 • Petinova O. Problem Field and the Peculiarities of economic sphere of individual’s existence (Проблемное поле и особенности функционирования экономической сферы бытия человека) [Text] / O.B.Petinova // Идеи: философско списание, книжка 5 (15), Декември, година V, 2013. – Пловдив, България. – С.57 – 64.
 • Петинова О.Б. Предметное поле и функциональное предназначение метода моделирования (как метода изучения нового экономического человека) [Текст] / О.Б.Петинова // Всероссийский научный журнал «Гуманиратные, социально-экономические и общественные науки», Краснодарский край, г.Краснодар. – № 4, 2014. – С. 32 – 37.
 • Петінова О.Б. Нова економічна людина – образ людини майбутнього: методологічний інструментарій дослідження [Текст] / О.Б.Петінова // Future human image. The Scientific Journal, Kiev. – № 1 (4), 2014. – S.89 – 95.
 • Петинова О.Б. Философское осмысление экономически мотивированного поведения [Text] / O.B.Petinova // Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Science. – Budapesht. – Vol.ІІ (5), Issue 31,2014. – P.22 – 26.
 • Petinová О. OSOBNOST TRŽNÍHO TYPU A EKONOMICKÉ VZDĚLÁNÍ: HRANICE SOUVISLOSTÍ [Text] / O.B.Petinova // ACTA HUMANITAS Časopis pro společenské vědy. – KOLÍN. – ROČNÍK IV, 2014, Č. 1. – P. 5 – 17.
 • Petinova O.B. Ecocentrism in the new homo economicus’ outlook paradigm [Text] / Oksana Petinova // Intercultural communications. – Tbilisi, 2015. – № 24. – р.150 – 151
 • Петінова О.Б. Інтерпретація свободи в концепції лібералізму [Текст] / О.Б.Петінова // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ. –  № 9 (101), 2013. – С.71 – 79
 • Петінова О.Б. Неолібералізм в контексті соціально-філософського осмислення (на прикладі фрайбурзької, англійської, паризької шкіл та лібертаріанства) [Текст] / О.Б.Петінова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара. – Дніпропетровськ. – Випуск 6 (4), 2013. – С.33 – 37
 • Петінова О.Б. Філософська інтерпретація концепції соціального ринкового господарства як моделі розвитку України в ХХІ столітті [Текст] / О.Б.Петінова // Культура народов Причорноморья. – Симферополь, 2013. – № 257. – С.38–43.
 • Петінова О.Б. Екоцентризм у світоглядній парадигмі нової економічної людини [Текст] / О.Б.Петінова // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ. – № 12 (104), 2013. – С.128 – 134
 • Філософське осмислення неолібералізму: чиказька та австрійська школи [Текст] / О.Б.Петінова // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 28. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, 2013. – 170 с. ( С. 57 – 63)
 • Петінова О.Б. Глобалізація в історико-філософській ретроспективі [Текст] / О.Б.Петінова // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 31. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2013. – 171 с. ( С. 25 – 31)
 • Петінова О.Б. Метод моделювання як інструмент дослідження нової економічної людини Текст] / О.Б.Петінова // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 32. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2013. – 173 с. ( С. 30 – 36)

Публікації у колективних монографіях:

 • Петінова О.Б. Становлення нової економічної людини в глобалізованому суспільстві // Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації: Монографія [Текст] / Наук. ред. Пшінька О.М., Власової Т.І. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2014. – 237 с. (С.46 –63)
 • Петінова О.Б. Економічна культура, мислення і освіта у формуванні особистості «ринкового типу» / О.Б.Петінова // Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації: Монографія [Текст] / наук.ред. О.М.Пшінька, Т.І.Власової. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 456 с. – ISBN 978-966-96813-0-0 (п.4.5., Частина 4. – С.366 –380)