Перейти до контенту

Менеджмент соціокультурної діяльності

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського запрошує вас отримати спеціальність

028 Менеджмент соціокультурної діяльності + Менеджмент PR

Менеджмент соціокультурної діяльності - це мистецтво управління культурними проектами, підприємництво в творчій, медіа та видавничій сферах, адміністрування суб'єктів культурної діяльності, установ туризму й відпочинку, рекламних, PR-, консалтингових і рекрутингових агентств, музеїв, театрів, галерей, концертних майданчиків, коворкінгів тощо.

Спеціальна пропозиція для абітурієнтів, які цікавляться спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності»: кафедрою розроблено програму дисциплін за напрямом «Менеджмент PR», до якої входять –  «Лінгвокультурологія», «Філософія PR», «Філософія логістики», «Дизайн реклами», «Маркетингові дослідження», «Соціологія масової комунікації», «Технології менеджменту в рекламі та PR», «Основи управління конфліктами в рекламі та PR діяльності».

Студенти, що обрали спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності», окрім диплому бакалавра менеджменту СКД державного зразка, отримають додатковий за напрямом «Менеджмент PR».

Дисципліни. Обов'язкова складова навчання – дисципліни управлінського, соціального і культурного циклу. До них відносяться менеджмент, теорія та історія соціально-культурної діяльності, соціологія дозвілля, соціально-культурна робота за кордоном, історія мистецтва, теорія та історія культури, основи культурної політики, філософія бізнесу, філософія грошей, event-менеджмент, які вивчають основи менеджменту соціально-культурної діяльності і ряд інших дисциплін (соціологія сім'ї та побуту, філософія логістики, філософія фандрайзингу та інші), розроблених викладачами Університету Ушинського і читаються тільки для студентів кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності. Практика проводиться в музеях і галереях, на базі різних маркетингових компаній.

Можливості працевлаштування. Випускники напряму працюють в: установах туризму і відпочинку; дозвіллєвих і культурних центрах різноманітних форм; культурно-спортивних комплексах; соціальних і соціально-реабілітаційних центрах; засоби масової інформації; видавництвах; музеях; навчальних закладах; науково-дослідних інститутах; органах влади та управління; управлінні арт-бізнесом; аналітичних центрах бізнес-структур; менеджерами культурно-дозвіллєвих закладів, організаторами рекреаційно-розважальних заходів; туристичних фірмах.

Місце роботи та кар'єра: навчальні заклади, науково-дослідні інститути, органи влади і управління, управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур, менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, організатори рекреаційно-розважальних заходів, туристичні фірми, соціолог-практик у дослідницьких соціологічних центрах, соціальний працівник у соціально-орієнтованих організаціях.