Перейти до контенту

Юлія Гюльхан захистила дисертацію за темою «Витоки та еволюційні трансформації української ментальності»

Вітаємо нашу аспірантку Юлію Гюльхан та її наукового керівника, професорку Олену Лісеєнко, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 «Філософія» на тему «Витоки та еволюційні трансформації української ментальності».

Голова ради – професор Євген Борінштейн, рецензенти - професор Оксана Петінова та доцент Зоя Атаманюк; опоненти: професор Олексій Халапсис (Дніпровський державний університет внутрішніх справ), професорка Юлія Бродецька (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Дисертаційна робота присвячена філософському дослідженню витоків формування та еволюційних трансформацій української ментальності, що зумовлена необхідністю осмислення духовності народу та соціокультурних процесів, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, функціональних взаємозв’язків соціального та етнокультурного рівнів. Представлені в роботі характеристики, положення, висновки сприятимуть виробленню більш продуманих політико-заходів та реалізації проєктів реформування країни. Продуктивна дискусія та творчий діалог стали квінтесенцією сьогоднішнього наукового заходу!