Перейти до контенту

Святкування Всесвітнього Дня філософії кафедрою філософії, соціології та МСКД Університету Ушинського

Святкування Всесвітнього Дня філософії пройшло дуже плідно, саме так, як це має бути у філософів - в спілкуванні, в постановці проблем і пошуку можливих рішень, в зустрічах з колегами, які теж осмислюють сьогодення і діляться думками.

Кафедра філософії, соціології та МСКД Університету Ушинського на чолі з професором Євгеном Борінштейном виступила ініціатором і співорганізатором з @nuoua_official Всеукраїнської наукової конференції #Свобода як фундаментальна цінність української національної ідеї, а окрім цього встигли на заходи наших колег і друзів - до філософів Черкаського державного технологічного університету і в Дніпровську політехніку.

Філософія несе в собі потенціал до взаєморозуміння та об’єднання. Х ювілейний Філософський форум в Черкаському державному технологічному університеті об’єднав філософську спільноту сучасної України з Харкова, Чернігова, Одеси, Львова, Києва, Черкас. Науково-педагогічні працівники та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Філософія» мали можливість долучитися до наукової дискусії та обговорення актуальних питань сучасності у дискурсі філософії, послухати відомих науковців різних ЗВО: проф. Катерину Карпенко, доц. Яну Семко, доц. Наталію Шакун, проф. Михайла Бойченка, проф. Ігоря Держка. Дякуємо професору Анжелі Бойко за запрошення до участі та чудову нагоду поспілкуватися і познайомитися з науковими розвідками колег із різних ЗВО!

Науково-педагогічні працівники, студенти спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» та аспіранти ОНП «Філософія» Університету Ушинського взяли участь у Всеукраїнських філософських читаннях «Філософія і культура в антропологічних вимірах сучасності», де відбулася жвава дискусія з приводу філософських питань війни як випробування людяності, етики військового часу, філософської антропології, метамодерних вимірів сучасності… Мали можливість послухати науковців з різних міст та ЗВО України – професорів Юлію Шабанову, Михайла Бойченка. Володимира Хміля, Івана Загрійчука, Віру Лімонченко, Володимира Возняка та інших відомих філософів. Дякуємо ЗВО-партнеру НТУ «Дніпровська політехніка» за організацію чудового заходу.