Перейти до контенту

Попередній захист аспірантки Орленко І. М.

18 червня 2020 року на засіданні кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності на платформі ZOOM відбувся попередній захист аспірантки кафедри зі спеціальності 033 Філософія Орленко Ірини Миколаївни.

Тема дисертаційного дослідження - "Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві". Ірина Миколаївна повно і чітко відповіла на всі запитання, отримала якнайкращу характеристику від свого наукового керівника проф. Борінштейна Є.Р. Рецензенти дисертаційного дослідження проф. Добролюбська Ю.А. та доц.Балашенко І.В. засвідчили високий рівень роботи та закликали колег підтримати Орленко І.М., проголосувати за її рекомендацію до захисту. Усі присутні одноголосно підтримали рішення про рекомендацію дисертаційного дослідження Орленко І.М. "Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві" до захисту.