Перейти до контенту

V Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю!

 

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Черкаське регіональне відділення Соціологічної Асоціації України

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського

Центр соціальних технологій

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ

26 – 27 березня 2020 року

На конференції пропонується робота наступних секцій:

1. Сучасні гуманітарні технології в освіті

2. Трансформації соціокультурної реальності: виклики, ризики, перспективи розвитку

3. Людина інноваційної доби: нові концепти та сучасні рішення

4. Суспільні науки та проблеми сучасної цивілізації: пошуки, досягнення, проекти, гіпотези

5. Сучасні політичні технології

6. Філософські основи соціально-політичного прогнозування

Для участі у роботі конференції просимо всіх зацікавлених осіб до 24 березня 2020 року надіслати на електронну адресу Оргкомітету заявку та тези виступів.

Вимоги до оформлення тез: обсяг 1– 5 стор., Times New Roman, 14 розмір шрифту, інтервал 1,5, поля 2 см з усіх сторін аркушу. У титулі тез із вирівнюванням по правій стороні вказати ім’я, прізвище автора та місце роботи або навчання. Назва тез великими літерами друкується з вирівнюванням від центру.

Публікація тез здійснюється за рахунок учасників конференції.

Вартість публікації – 100 грн. Очна участь у конференції підтверджується сертифікатом.

 

Кошти за публікацію тез надсилати на рахунок:

4149 4978 6160 9255 Приватбанк

Призначення платежу: оплата публікації тез

На ім’я: Санжаровська Людмила Миколаївна

 

До тез додається довідка про автора у довільній формі.  Обов’язкові елементи:  повне зазначення прізвища, ім’я, по-батькові, дані про науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, напрям наукових інтересів, адреси та номери телефонів для зв’язку.

Тези, копію квитанції про оплату та довідку про автора надсилати на електронну адресу оргкомітету конференції: phylosophy@chdtu.edu.ua

Контактний телефон: (472)511639 – кафедра філософських і політичних наук ЧДТУ.

Детальна інформація на сайті кафедри філософських і політичних наук ЧДТУ: https://chdtu.edu.ua/lf/kfs

                       Оргкомітет конференції