Перейти до контенту

24-25 травня відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців!

24-25 травня 2019 року відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців  «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства». На пленарному засіданні та у роботі секцій науковці обговорювали соціокультурні засади трансформацій ціннісної сфери життєдіяльності суспільства; соціокультурні трансформації молодіжного соціуму; соціокультурні трансформації освітнього середовища; культуру бізнесу в умовах соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства; синергетику як самоорганізаційну систему у суспільстві, що трансформується. Цікаві та актуальні виступи учасники конференції почули на пленарному засіданні під час виступів  Борінштейна Євгена  Руславовича (доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського), Єршової-Бабенко Ірини Вікторівни (доктор філософських наук, професор кафедри мистецтвознавства і загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету),  Кадієвської Ірини Аркадіївни (доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, політології, психології і права Одеської державної академії будівництва та архітектури), Єременко Олександра Михайловича (доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Національний університет «Одеська юридична академія»).