Перейти до контенту

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, призначених для спеціальної професійної підготовки майбутніх викладачів філософських та суспільствознавчих дисциплін. Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін для підготовки ОКР «бакалавр» напряму «Філософія» терміном навчання 3,9 роки:
- Філософія
- Соціологія
- Логіка
- Релігієзнавство
- Етика та естетика
- Філософія науки
- Філософія освіти
- Методологія та методи науки
- Філософська антропологія
- Методика викладання етики
- Методика викладання естетики
- Вступ до спеціальності
- Філософія Нового часу
- Соціальна філософія
- Філософські проблеми молоді, сім’ї, побуту
- Методологія та методи наукових досліджень
- Основи наукових досліджень
- Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства
- Гносеологія та епістемологія
- Методика викладання філософії
- Філософські проблеми політики
- Філософія Відродження та Реформації
- Етика ділового спілкування
- Історія філософської думки в Україні
- Філософія історії
- Історія філософії  Стародавнього світу
- Аксіологія
- Філософська антропологія
- Філософія Середньовіччя
- Філософія релігії
- Історія християнства
- Філософія Відродження та Реформації
- Етика ділового спілкування
- Спецкурс «Проблеми самоосвіти особистості в соціальній філософії»

Професори та доценти  кафедри  здійснюють викладання  дисциплін у всіх інститутах та на всіх факультетах університету наступні дисципліни:
-       Філософія
-       Соціологія
-       Логіка
-       Релігієзнавство
-       Етика та естетика

Для спеціалістів спеціальностей «Образотворче мистецтво», «Фізичне виховання», «Історія» читається Філософія освіти; магістрів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Фізичне виховання», «Початкове навчання» читається Філософія науки.