РОЗКЛАД

занять для студентів-магістрантів(денна форма навчання)

зі спеціальності 033 Філософія

І семестр 2018-2019 навчальний рік

І рік навчання ІІ рік навчання
  4 Основи наукової комунікації іноземною мовою

3-5, 9-13 т. –проф. Яблонська Т.М., ауд. Іноз. мова кафедра, вул. Старопортофранківська. 34

 
5 Основи наукової комунікації іноземною мовою

9-16 т. –проф. Яблонська Т.М., ауд. Іноз. мова кафедра, вул. Старопортофранківська. 34

Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.5-6, 8,

 пр .9-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.

6 Основи наукової комунікації іноземною мовою

16 т. –проф. Яблонська Т.М.,ауд. Іноз. мова кафедра, вул. Старопортофранківська. 34

Вівторок 2   Соціологія конфлікту –  л.1-6 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А.ауд.
Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л.7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
3 Соціальна антропологія – 8-16 т.д.соціол.н.,

 проф. Лісеєнко О.В., ауд.

Соціологія конфлікту –  л.1-3,5 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.
Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л. 7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
4 Педагогіка вищої освіти

1-5, 9-16т. к.пед.н., доц.. Яций О. М.ауд. 64

 
5 Педагогіка вищої освіти

14- 16т. к.пед.н., доц.. Яций О. М.ауд. 64

Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34пр.5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Психологія вищої освіти

1-5, 9-14 т. – д.псих.н., проф. Черножук Ю. Г., ауд.70

6 Психологія вищої освіти

1-5, 9-14 т. – д.псих.н., проф. Черножук Ю. Г., ауд.70

Середа 2 Філософські основи соціокультурної діяльності л.16-17 тдоц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд 69 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34– пр.5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
3 Концепції сучасної філософії (Актуальні проблеми філософії)л. 1-7, пр.8-15 т. – проф. Цибра М.Ф., ауд.74 Філософія event-менеджменту –7-17 т.доц. Нарядько Г.Я., ауд.
4 Концепції сучасної філософії (Актуальні проблеми філософії)л. 3-7, пр.8-12 т. – проф. Цибра М.Ф., ауд.74 Філософія event-менеджменту –14-17 т.доц. Нарядько Г.Я., ауд.
5 Соціальна антропологія – 1-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.  
Четверг 1   Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34– пр.5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
3 Методологія та методи наукових досліджень

1-8 т. – д.філос.н., проф.  Гансова Е. А.ауд.74

Соціальна антропологія – 9-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
4 Методологія та методи наукових досліджень

11-17 т. – д.філос.н., проф.  Гансова Е. А.ауд.74

Соціологія конфлікту – пр. 3-10 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.74
5 Методологія та методи наукових досліджень

8-17 т. – д.філос.н., проф.  Гансова Е. А.ауд.74

Соціологія конфлікту – пр. 3-7 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.74
П’ятниця 1   Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34– пр.8-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
2 Філософські основи соціокультурної діяльності л.9-17 тдоц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд 69 Філософія мови– 6-10 т. – доц. Атаманюк З.М., ауд.
3   Філософія мови– 6-10 т. – доц. Атаманюк З.М., ауд
4 Філософія науки 1-15 т.  – д.філос.н., проф. Борінштейн Є. Р., ауд.74. Філософія мови– 6-10 т. – доц. Атаманюк З.М., ауд
5

 

Філософські основи соціокультурної діяльності л.9-17 тдоц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд 69

Р О З К Л А Д

занять для студентів ІV курсу (денна форма навчання)

за напрямами підготовки: 6.020301 Філософія, 6.030101 Соціологія, 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності 

І семестр 2018-2019 навчальний рік

Філософія Соціологія Менеджмент соціокультурної діяльності
Понеділок 1      
2 Теорія соціальної роботи – л. 1-6, 8, пр. 9-17 т. – доц., к.філос.н.Начев А.П., ауд 12 а Історія соціології– л.1-3, пр. 4-6, 8,9 т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд. 69 Соціологія 1-6, 8- л, 9-16 – пр. –

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

3 Соціальна філософія – л. 5,6,8-10 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. №

 

Спецсемінар з соціології “Соціологія конфлікту”8-16 т. – д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.12 а

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

л.1-6, 8 т., пр.9-10 т.доц., к.філос.н.Начев А.П., ауд 12 а

Теорія соціальної роботи – пр. 11-14 т. – доц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд
4 Спецсемінар з соціології “Соціологія конфлікту”5,6,8-17 т. – д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд. 12 а Інформаційні технології в соціокультурній діяльності– л.1-6, 8, пр. 9-16 т. – доц. Боднар Л.В., ауд.№69
  5 Технологія соціологічного дослідження пр.6-16 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № 74 Технологія соціологічного дослідження пр.6-16 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № 74 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.5-6, 8, пр .9-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Вівторок 1    
2 Соціологія конфлікту –  л.1-6 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А.ауд.   Менеджмент соціокультурної діяльності

л.1-3доц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд

Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
3 Соціологія конфлікту –  л.1-3,5 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд. Соціальна антропологія – 8-16 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд. Менеджмент соціокультурної діяльності

л.1-3доц., к.філос.н.Начев А.П., ауд

Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.4, 7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Соціальна антропологія – 8-16 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
4 Соціальна філософія –л. 6,8,9, пр. 10-16 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № Історія соціології– л.1-2, пр. 3-7 т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.  
5   Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34пр5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Середа 1 Гносеологія та епістемологія л. 1-7, пр.8-15 т. – проф. Цибра М.Ф., ауд.   Соціологія 9-16 пр.

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

Методика викладанняфілософськихдисциплін (філософія, релігієзнавство, етика, естетика, логіка)16-17 т. – проф. Цибра М.Ф., ауд.

 

2 Методика викладання філософських дисциплін (філософія, релігієзнавство, етика, естетика, логіка)1-17 т. – проф. Цибра М.Ф., ауд. Основи міжкультурної комунікаціЇ, л. 5-17 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд. Основи міжкультурної комунікаціЇ, л. 5-17 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
3 Методика викладання філософських дисциплін (філософія, релігієзнавство, етика, естетика, логіка)16т. – проф. Цибра М.Ф., ауд. Основи міжкультурної комунікаціЇ, л. 5-6 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд. Основи міжкультурної комунікаціЇ, л. 5-6 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
 
4 Аксіологія –л.1-5, пр. 6-10 тк.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

 

 
5 Соціальна антропологія – 1-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд. Соціальна антропологія – 1-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
Четвер 1
2 Технологія соціологічного дослідженнял. 1-10 т. пр.11-17 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № Технологія соціологічного дослідженнял. 1-10 т. пр.11-17 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № Методика та методологія дослідження соціокультурної діяльності, 3-17 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.
3   Етносоціологія 5-8 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № Соціальна антропологія – 9-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
Соціальна антропологія – 9-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
4 Соціологія конфлікту – пр. 3-10 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд. Етносоціологія 5-14 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. №  
Технологія соціологічного дослідженняпр.16-17 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № Технологія соціологічного дослідженняпр.16-17 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. №
  5 Соціологія конфлікту – пр. 3-7 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд. Етносоціологія 14 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. №  
П’ятниця 1      
2 Історія філософії (сучасна західна філософія) 1-15 т– к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)    
3 Спецкурс з філософії1-15 т– к.філос.н., доц. Начев А.П.,ауд. 1 (Нищинського, 1)   Філософія event-менеджменту –5-17 т.доц. Нарядько Г.Я., ауд.
4     Філософія event-менеджменту –10-11 т.доц. Нарядько Г.Я., ауд.

РОЗКЛАД

занять для студентів ІІ курсу(денна форма навчання)

за спеціальностями: 033 Філософія, 054  Соціологія, 028  Менеджмент соціокультурної діяльності

І семестр 2018-2019 навчальний рік

Філософія Соціологія Менеджмент соціокультурної діяльності
Понеділок 1      
2     Соціологія 1-6, 8- л, 9-16 – пр. –

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

3 Історія християнства

1-7 – л., 8-15 – пр. – к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд №

Кількісні та якісні методи збору соціальної інформації л.1-5 т., пр. 6, 8-11 т., лаб.12-16 т. – д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.  
4   Логіка, 5-11 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 12 а Логіка, 5-11 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд №

12 а

5   Технологія соціологічного дослідження пр.6-16 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № 74  
Вівторок 1 ПЕДАГОГІКА, л. 1-7, пр. 8-16 т. – доц. Яций О.М.,ауд. 74 ПЕДАГОГІКА, л. 1-7, пр. 8-16 т. – доц. Яций О.М.,ауд. 74 ПЕДАГОГІКА, л. 1-7, пр. 8-16 т. – доц. Яций О.М.,ауд. 74
2 Трансформаційні процеси в суспільстві1-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 3(Нищинського, 1) МЕНЕДЖМЕНТ, л. 3-8, пр. 9-16 т. – доц. Сакалюк  О.О., ауд. 2 (Нищинського, 1)
3 Теорія ймовірностей та математична статистика

пр. 1-7 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

Трансформаційні процеси в суспільстві1-7 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 3(Нищинського, 1) МЕНЕДЖМЕНТ, л. 3-6, пр. 7-16 т. – доц. Сакалюк  О.О., ауд. 2 (Нищинського, 1)
Філософіякультури  та права8-13 т. – к.філос.н., доц. Нарядько Г.Я.ауд.

 

4 Теорія ймовірностей та математична статистика

пр. 1-8 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

   
Середа 2 Демографія, 6-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № Логіка, 1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64 Логіка,1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64
Філософська антропологія

л. 15-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

Філософська антропологія

л. 15-16, л.17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

 
3 Демографія, 5-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № Логіка,1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд № Логіка,1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд №
Філософська антропологія

пр. 15-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

Основи міжкультурної комунікаціЇ,. 7-17т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
Філософська антропологія

пр. 15-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

4 Філософіякультури  та права5-13 т. – к.філос.н., доц. Нарядько Г.Я.ауд. Філософська антропологія

пр. 14-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

Аксіологія –л.1-5, пр. 6-10 тк.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

 

Філософська антропологія

пр. 14-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

Основи міжкультурної комунікаціЇ, .14-17 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
5 Філософська антропологія

пр. 13-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

Філософська антропологія

пр. 13-17 т. – к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)

Четвер 1      
2 Демографія, 1-4 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №3(Нищинського, 1) Технологія соціологічного дослідженнял. 1-10 т. пр.11-17 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № 64 Соціальний менеджмент– л. 2-8, пр.9-16 т.-

д.філос.н., проф.  Цибра М.Ф., ауд. 74

Становлення та розвиток філософської думки в Україні5-17 т.- к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № 12 а

 

3 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійнимспрямуванням), 3-10 т. – доц.Крупеньова Т.І., ауд.64

 

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням), 3-10 т. – доц.Крупеньова Т.І., ауд.64

 

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійнимспрямуванням), 3-10 т. – доц.Крупеньова Т.І., ауд.64

 

Становлення та розвиток філософської думки в Україні16-17 т.- к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № 12а

 

  4 Соціологіял.1-7, пр.8-15 т. – проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № 64 Технологія соціологічного дослідженняпр.16-17 т. –  проф. Лісеєнко О.В.,ауд. № 64

 

 

Філософія фандрайзінгу в сфері культурил.5-9, 11-12, пр.13, 14,16,17 т.проф. МузиченкоГ.В., ауд. 1 (Нищинського, 1)
  5     Філософія фандрайзінгу в сфері культури –пр.13,14,16,17 – проф. МузиченкоГ.В., ауд. 1 (Нищинського, 1)
П’ятниця 1   Основи менеджменту та маркетингу, 1-15 т. – доц. Личковська М.Р.,ауд. кафедра політології

 

 
2   Основи менеджменту та маркетингу, 1-15 т. – доц. Личковська М.Р.,ауд. кафедра політології

 

 
3 Демографія, 4-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №3(Нищинського, 1) Філософія бізнесу та грошей

4-16 т. д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд. 74

4 Демографія, 1-4 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №3(Нищинського, 1) Філософія бізнесу та грошей

16, 17 т. д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд. 74

Історія філософії (філософія стародавньої Греції та Риму, Середньовіччя) 5-17 т– к.філос.н., доц. Поплавська Т. М., ауд. 1 (Нищинського, 1) Основи міжкультурної комунікаціЇ, 5-9 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
5 Історія філософії (філософія стародавньої Греції та Риму, Середньовіччя) 5-11 т– к.філос.н., доц. Поплавська Т. М., ауд. 1 (Нищинського, 1)

 

   
Субота 2     МЕНЕДЖМЕНТ, пр. 16 т. – доц. Сакалюк  О.О., ауд. 2 (Нищинського, 1)
3     МЕНЕДЖМЕНТ, пр. 16 т. – доц. Сакалюк  О.О., ауд. 2 (Нищинського, 1)

Р О З К Л А Д

занять для студентів ІІІ курсу (денна форма навчання)

за напрямами підготовки: 6.020301 Філософія, 6.030101 Соціологія, 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності

І семестр 2018-2019 навчальний рік

Філософія Соціологія Менеджмент соціокультурної діяльності
Понеділок 2 Історія філософії (Новий час, Німецька класична філософія) 1-15 т– к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1) Історія соціології– л.1-6, 8-9 т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.12 а Соціологія 1-6, 8- л.

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

Гендерна соціологія – л.10-13, пр.14-16 т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд. Філософія менеджменту – корп.№2 ауд. 3412-16 т. –  к.філос.н., доц. Поплавська Т.М.
3 Спецкурс з філософії1-15 т– к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1) Соціальна філософія – л. 5,6,8-10 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. №

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

л.1-6, 8 т., пр.9-10 т.доц., к.філос.н.Начев А.П., ауд12а

Етикаділовогоспілкування16 т. -к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд № 12 а
4 Менталітет в підприємницькій діяльності 1-15 т– к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1 (Нищинського, 1)   Інформаційні технології в соціокультурній діяльності– л.1-6, 8, пр. 9-16 т. – доц. Боднар Л.В., ауд.№24, гуртожиток
5 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.5-6, 8, пр .9-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.5-6, 8, пр .9-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34л.5-6, 8, пр .9-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Вівторок 1      
2 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л.7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Соціологія конфлікту –  л.1-6 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А.ауд. 12 а Менеджмент соціокультурної діяльності

л.1-3доц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд

Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л.7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л.7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Гендерна соціологія – л.9-11, пр.12-16т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
3 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л. 7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Соціологія конфлікту –  л.1-3,5 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд. 12 а Менеджмент соціокультурної діяльності

л.1-3доц., к.філос.н.Начев А.П., ауд

Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л. 7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Філософія економіки – корп.№2 ауд. 42л. 7,8 т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Соціальна антропологія – 8-16 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.
4 Історія соціології– л.1-2, пр. 3-7 т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд. Філософія менеджменту – корп.№2 ауд. 345-16 т. –  к.філос.н., доц. Поплавська Т.М.
Соціальна філософія –л. 8,9, пр. 10-16 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. №
5 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34пр.5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34пр.5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34пр5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
Середа 1 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34– пр.5-10. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.   Соціологія 9-16 пр.

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

2 Філософські основи соціокультурної діяльності л.16-17 тдоц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд 69 Соціологічна думка в Україні – 5-17 т.- к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № Основи міжкультурної комунікаціЇ, л. 5-17 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
3 Концепції сучасної філософії (постмодернізм, актульні  проблеми ХХІст.)л. 1-7, пр.8-15 т. – проф. Цибра М.Ф., ауд.69 Соціологічна думка в Україні – 5-17 т.- к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № Основи міжкультурної комунікаціЇ, л. 5-6 т. – доц. Нарядько Г.Я., ауд.
4 Соціологічна думка в Україні – 5-17 т.- к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. №  
5 Соціальна антропологія – 1-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.  
Четвер 1 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34– пр.5-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б.
2 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійнимспрямуванням), 3-10 т. – доц.Крупеньова Т.І., ауд.64 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійнимспрямуванням), 3-10 т. – доц.Крупеньова Т.І., ауд.64 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійнимспрямуванням), 3-10 т. – доц.Крупеньова Т.І., ауд.64
3   Соціальна антропологія – 9-17 т.д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.  
4 Соціологіял.1-7, пр.8-15 т. – проф. Лісеєнко О.В.,ауд. №64 Соціологія конфлікту – пр. 3-10 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.  
5   Соціологія конфлікту – пр. 3-7 т.–д.філос.н., проф.  Гансова Е. А. ауд.  
П’ятниця 1 Філософія економіки – корп.№2 ауд. 34– пр.8-10т. –  д.філос.н., доц. Петінова О. Б. Соціальна структура та соціальна стратифікація 1-7 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 2(Нищинського, 1) Етика ділового спілкування – пр.-17–к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд №
2 Філософські основи соціокультурної діяльності л.9-17 тдоц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд 69 Соціальна структура та соціальна стратифікація 1-3 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 2(Нищинського, 1) Етика ділового спілкування – 1-7 – л., 8-17– пр. – к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд №
3 Філософія релігії 1-7 – л., 8-15 – пр. – к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд № 12 а  

 

Філософія бізнесу та грошей

4-16 т. д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд. 74

Філософія менеджменту – корп.№2 ауд. 3417 т. –  к.філос.н., доц. Поплавська Т.М..
5 Філософські основи соціокультурної діяльності л.9-17 тдоц., к.філос.н.Начев А.П. , ауд 69   Філософія бізнесу та грошей

16, 17 т. д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд. 74

Субота 2   Гендерна соціологія – пр.16, 17 т. -д.соціол.н., проф. Лісеєнко О.В., ауд.74 Етикаділовогоспілкування16 т. -к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд № 12 а
3   Соціальна філософія –16 т. – к.філос.н, доц. Атаманюк З.М.,ауд. № 74 Філософія менеджменту – корп.№2 ауд. 3416,17 т. –  к.філос.н., доц. Поплавська Т.М..
4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З К Л А Д

занять для студентів І курсу(денна форма навчання)

за спеціальностями: 033 Філософія, 054  Соціологія, 028  Менеджмент соціокультурної діяльності

І семестр 2018-2019 навчальний рік

 

 

Філософія Соціологія Менеджмент соціокультурної діяльності
Понеділок 1   Філософія, 1-6, 8- л, 9-16 – пр. –

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

Філософія1-6, 8- л, 9-16 – пр. –

д.філос.н., проф.  Борінштейн Є. Р., ауд.74

2 І н о з е м н а  м о в а  (за  професійним спрямуванням)     ауд № 2 (Нищинського, 1)

1-6,8-16 т. – к.пед.н.Авраменко Б. О.

І н о з е м н а  м о в а  (за  професійним спрямуванням)     ауд № ауд № 2 (Нищинського, 1)

1-6,8-16 т. – к.пед.н.Авраменко Б. О.

І н о з е м н а  м о в а  (за  професійним спрямуванням)     ауд № ауд № 2 (Нищинського, 1)

1-6,8-16 т. – к.пед.н.Авраменко Б. О.

3 Історія християнства

1-7 – л., 8-15 – пр. – к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд № 12 а

Соціальні відхилення, 1-6,8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 3(Нищинського, 1)  
4 Логіка, 5-16 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 12 а

 

Логіка, 5-11 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 12 а

 

Логіка, 5-11 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 12 а

 

В і в т о р о к 1      
2 Вступ до спеціальності пр.14-16 т., д.філос.н., проф.  Гансова Е.А.,ауд.12 а
3 Теорія ймовірностей та математична статистика

л. 1-7 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

Теорія ймовірностей та математична статистика

л. 1-7 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

Теорія ймовірностей та математична статистика

л. 1-7 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

  Математичні методи в соціології – л 8-14 т., пр.15-16 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74 Вступ до спеціальності – л.8-14, пр. 15-16т. – д.філос.н., проф.  Гансова Е.А.,ауд.12 а
4 Теорія ймовірностей та математична статистика

пр. 1-8 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

Теорія ймовірностей та математична статистика

пр. 1-8 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

Теорія ймовірностей та математична статистика

пр. 1-8 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74

Математичні методи в соціології  –пр.9-14 т. – ст.викл. Коваль Т. В.,ауд №74 Вступ до спеціальності – пр.9-16т., д.філос.н., проф.  Гансова Е.А.,ауд. 12 а
Середа 1 Ф І З И Ч Н Е    В И Х О В А Н Н Я  1-10 т. кафедра фізичного виховання Ф І З И Ч Н Е    В И Х О В А Н Н Я  1-10 т. кафедра фізичного виховання Ф І З И Ч Н Е    В И Х О В А Н Н Я  1-15т. кафедра фізичного виховання
2 Логіка,1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64 Логіка,1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64 Логіка, 1-4 л. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64
Соціальні відхилення, 5 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 3(Нищинського, 1)
Демографія, 6-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №
Історія філософії (Cтародавня філософія Індії, Китаю) л. 5-8, пр. 9- 14 т. к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1(Нищинського, 1) Менеджмент, л.5-7, пр.8-11 – доц. Сакалюк  О.О., ауд.64
3 Логіка, 1-3 л, 4 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № Логіка,1-3 л, 4 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64 Логіка,1-3 л, 4 пр. – доц. Балашенко І.В.,ауд № 64
Історія філософії (Cтародавня філософія Індії, Китаю) л. 5-7, 8- 13 т. к.філос.н., доц. Поплавська Т. М.,ауд. 1(Нищинського, 1) Демографія, 5-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 3(Нищинського, 1) Менеджмент, л.5-8, пр 9-12 – доц. Сакалюк  О.О., ауд.64
Четвер 1 К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Я л. 5-11т. – к.політ.н., доц. Бакланова Н. М.  ауд № 2(Нищинського, 1) К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Я л. 5-11 т. – к.політ.н., доц. Бакланова Н. М.  ауд № 2(Нищинського, 1) К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Я л. 5-11т. – к.політ.н., доц. Бакланова Н. М.  ауд № 2(Нищинського, 1)
2 К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Я пр.5-12 т. – к.політ.н., доц. Бакланова Н. М.  ауд № 2(Нищинського, 1) Демографія, 1-4 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №3(Нищинського, 1) К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Я пр.5-12 т.  – к.політ.н., доц. Бакланова Н. М.  ауд № 2 (Нищинського, 1)
К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Я пр.5-12 т. – к.політ.н., доц. Бакланова Н. М.  ауд № 2 (Нищинського, 1)  
3 АНТРОПОЛОГІЯ л. 1-5 т. – доц.Грицюта О.О.ауд. 1 (Нищинського, 1) Соціальні відхилення, 1-7 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд № 3(Нищинського, 1)
 
4 АНТРОПОЛОГІЯ пр.. 1-5 т. – доц.Грицюта О.О.ауд. 1 (Нищинського, 1) Філософія фандрайзінгу в сфері культурил.5-9, 11-12, пр.13, 14,16,17 т.проф. МузиченкоГ.В., ауд. 1 (Нищинського, 1)
  5   Філософія фандрайзінгу в сфері культури –пр.13,14,16, 17 – проф. МузиченкоГ.В., ауд. 1 (Нищинського, 1)
П’ятниця 1      
2 Вступ до спеціальності – л. 1-7, пр.8-17т., д.філос.н., проф.  Борінштейн Є.Р.,ауд. 74 Вступ до спеціальності – л. 1-7, пр.8-17т., д.філос.н., проф.  Борінштейн Є.Р.,ауд. 74  
3 Вступ до спеціальності – пр.1-3т., д.філос.н., проф.  Борінштейн Є.Р.,ауд.74 Вступ до спеціальності – пр.1-3т., д.філос.н., проф.  Борінштейн Є.Р.,ауд. 74 Основисоціокультурногопроектування– л.1-7 т., пр. 8-15 т. – доц. Балашенко І.В., ауд. 64

 

Демографія, 4-8 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №3(Нищинського, 1)
4 Демографія, 1-4 т. – доц. Кавалеров А.А., ауд №3(Нищинського, 1) Релігієзнавство

1-7 – л., 8-15 – пр. – к.філос.н, доц. Виноградова Н.М. ауд № 64