Перейти до контенту

Цибра М. Ф.

 

Цибра Микола Федорович

Народився 1 вересня 1944 р., с.Привільне, Баштанського р-ну, Миколаєвської обл.

Робота за фахом – викладач.

Науково-педагогічна діяльність.

Освіта: У 1973 році закінчив Київський ордена Леніна Державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю філософія та здобув кваліфікацію викладача філософських дисциплін.  З 1979 по 1980 навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова. наукові ступені і звання: кандидат філософських наук - 1983 р. ФС № 005309 Москва 24 серпня 1983 р.; доцент кафедри історії КПРС та наукового комунізму 1988 р. атестат ДЦ № 001319; доктор філософських наук – 1990 р. диплом ДТ № 005203; професор кафедри соціології та політичної історії атестат № ПР №010607 – 1991 р.

Місця праці: 1973 – 1979 рр. асистент кафедри історії та філософії Одеського педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського; 1979 – 1980 рр. аспірант кафедри наукового комунізму Одеського Державного університету ім. І.І. Мечникова; 1981 – 1994 рр. асистент, ст. викладач, доцент, професор, зав. кафедрою соціології та політичної історії Одеського сільськогосподарського інституту; 1994 – 2013рр. професор кафедри філософії, історії та соціології  Одеського національного економічного університету. 2013 – по тепер. час професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Стисла характеристика діяльності, основні напрямки наукових досліджень: педагогічна, виховна та наукова робота; соціальна філософія, філософська антропологія, методологія та технологія сучасного філософського пізнання.

Основні публікації:

- Цыбра Н. Ф. Самоутверждение личности (социально – философский анализ). Киев; Одесса: Выща шк.,  1989. – 192 с.

- Цибра М. Ф. Метанойя: Філософсько – етичний аспект: Монографія.- Одеса: Астропринт, 2006. – 240 с.

- 1994 – 2014 рр. видано більше 10 навчальних посібників з різних галузей філософського знання.

- 1994 – 2018 рр. опубліковано понад 50 наукових статей у фахових виданнях.

Член Вченої Ради з захисту докторських дисертацій.

Заступник головного редактора   збірника наукових праць «Наукове пізнання: методологія та технологія».