Перейти до контенту

Начев А. П.

Начев Андрій  Петрович - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності. Народився 26 січня 1988 року. Після закінчення школи у 2005 році, поступив у Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Закінчив у 2010 році і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика" та здобув кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики і астрономії.

         У 2010 році поступив до аспірантури на кафедру філософії і соціології Університету Ушинського.

         З 2011 року по 2014 рік  працював фахівцем студентського клубу університету.

       У 2013 році отримав ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. Тема захищеної дисертації "Ціннісні орієнтації особистості в контексті інформатизації суспільства"

         З 2014 року прийнято на посаду доцента кафедри філософії і соціології Університету Ушинського.

        У 2014 році обраний головою об'єднаної Первинної профспілкової організації Університету Ушинського.

       Навчальна робота. А. П. Начев викладає такі навчальні дисципліни – «Філософські основи соціокультурної діяльності», «Теорія соціальної роботи», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Філософія».