Перейти до контенту

Філософія

ФІЛОСОФІЯ

Професія філософ. Людина, що навчається за цією спеціальністю, отримує класичну гуманітарну освіту, що дозволяє працювати в різних професійних сферах. В Університеті Ушинського передбачені спеціалізації «Філософські основи бізнесу», «Конструювання соціальної реальності», які дають можливість застосовувати отримані знання в різних спектрах діяльності, відповідних розвитку і вимогам Європейського Союзу. Випускники даної спеціальності вміють грамотно володіти інформацією і інтерпретувати її, що цінується роботодавцями. Тому офіційними органами Євросоюзу, державними органами США презентовані рекомендації державним і приватним структурам надавати перевагу у прийнятті на роботу особам, які мають яку-небудь освіту з філософії (бакалаврат, магістратура, аспірантура, вчений ступінь). Всі ці види освіти є на кафедрі Філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності» у вигляді бюджетної та контрактної форм навчання.

Особисті якості. Філософ повинен бути вдумливим і врівноваженим. Важливим є прагнення розширити свій кругозір і інтерес до гуманітарних наук. Комунікабельність, бажання шукати щось нове, пробувати себе в тій чи іншій ниві допоможе реалізуватися професійно, тому що філософська освіта дозволяє займатися практично будь-якою діяльністю.

Філософська освіта – це фундаментальна освіта, яка дає вміння вільно мислити, вчить критичності, нестандартним підходам до повсякденних речей, розвиває гнучкість розуму і здатність до креативних рішень. При цьому випускники даної спеціальності найчастіше виявляються навіть у кращому становищі, ніж більш вузькі фахівці. Придбана одного разу спеціальність може застаріти або стати неприбутковою. Але здатність орієнтуватися в сучасному світі, вміння виділяти стратегічно важливі речі, освоювати нові знання залишаються цінними у всі часи.

Місце роботи. Випускники даної спеціальності можуть працювати в самих різних сферах: менеджером (по рекламі, продажу і т. д.), секретарем-референтом, оператором ПК, фахівцем по кадрах, діловодом, керівником, аналітиком, організатором медіа - арт-проектів, в журналістиці, політичній сфері, бізнесі і творчих професіях, наукових центрах, інститутах та інших освітніх установах.

Переваги професії. 1. Структурність мислення. За час навчання і роботи в напрямку філософії людина здатна розвинути в собі це чудове якість, завдяки якому вся інформація, що надходить ззовні, приймає необхідну форму, і нею стає легко керувати. Це дозволяє відсікати зайве та досконало розробляти неочевидні шляхи рішення проблеми. 2. Широкий кругозір. Філософи – це люди, яким доводиться вникати в різні сфери життя людини з метою їх глибокого вивчення для знаходження відповідей на життєві питання. Це дає можливість мозкової активності перебувати в постійному тонусі. 3. Розвинений навик правильної подачі і інтерпретації інформації. Філософ протягом усієї своєї трудової діяльності навчається подавати інформацію в тому ключі, в якому вона повинна бути зрозуміла слухачами. Така особливість професії дозволяє людині знаходити нові шляхи доведення інформації до слухачів, що особливо цінується в сучасному суспільстві.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ:

  • Українська мова та література (базовий рівень)
  • Історія України (базовий рівень)
  • Математика або Іноземна мова (базовий рівень)