Перейти до контенту

Менеджмент

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний процес здійснюють провідні фахівці, серед яких доктори філософських, політичних, соціологічних, наук і державного управління.

Менеджмент соціокультурної діяльності - це мистецтво управління іншими людьми або консолідація їх в єдиному напрямку - досягти високих результатів у своїй роботі.

Дисципліни. Обов'язкова складова навчання – дисципліни управлінського, соціального і культурного циклу. До них відносяться менеджмент, теорія та історія соціально-культурної діяльності, соціологія дозвілля, соціально-культурна робота за кордоном, історія мистецтва, теорія та історія культури, основи культурної політики, філософія бізнесу, філософія грошей, event-менеджмент, які вивчають основи менеджменту соціально-культурної діяльності і ряд інших дисциплін (соціологія сім'ї та побуту, філософія логістики, філософія фандрайзингу та інші), розроблених викладачами Університету Ушинського і читаються тільки для студентів кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності. Практика проводиться в музеях і галереях, на базі різних маркетингових компаній.

Можливості працевлаштування. Випускники напряму працюють в: установах туризму і відпочинку; дозвіллєвих і культурних центрах різноманітних форм; культурно-спортивних комплексах; соціальних і соціально-реабілітаційних центрах; засоби масової інформації; видавництвах; музеях; навчальних закладах; науково-дослідних інститутах; органах влади та управління; управлінні арт-бізнесом; аналітичних центрах бізнес-структур; менеджерами культурно-дозвіллєвих закладів, організаторами рекреаційно-розважальних заходів; туристичних фірмах.

МІСЦЕ РОБОТИ ТА КАР'ЄРА: навчальні заклади, науково-дослідні інститути, органи влади і управління, управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур, менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, організатори рекреаційно-розважальних заходів, туристичні фірми, соціолог-практик у дослідницьких соціологічних центрах, соціальний працівник у соціально-орієнтованих організаціях.

Необхідні якості менеджера соціально-культурної діяльності: ерудованість; уміння аргументувати свою думку і працювати з аудиторією; оригінальність та нестандартність мислення; вміння керувати людьми та працювати в команді; - активна життєва позиція і висока працездатність; наполегливість і рішучість; уміння вибудувати відносини з будь-якою людиною; розуміння правил поведінки в суспільстві, прагнення вплинути на загальний рівень культури; уміння організувати і оптимізувати робочий процес; вміння вибудовувати стратегію поведінки на далеку перспективу.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ:

  • Українська мова та література (базовий рівень)
  • Історія України (базовий рівень)
  • Іноземна мова або Математика (базовий рівень)